Σχετικά με εμάς

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων ιδρύθηκε από επαγγελματίες ακαδημαϊκούς σύμβουλους, αντιπροσώπους και διαχειριστές πανεπιστιμίων, των οποίων στόχος είναι να συμβάλουν στην ηθική εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ο ΚΣΕΣ προωθεί και στηρίζει την ποιοτική και ακαδημαϊκή συμβουλευτική που προσφέρεται στους υποψήφιους φοιτητές σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό να συμβάλουν στην εκπαιδευτική εξέλιξη των μαθητών. Ο ΚΣΕΣ παρέχει τον δικό του χώρο δημόσιας συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την ακαδημαϊκή συμβουλευτική μέσα από πολυάριθμες δραστηριοτήτες και δημοσιεύσεις.

Ο ΚΣΕΣ είναι ο πρώτος επαγγελματικός οργανισμός συμβούλων των οποίων κύριος στόχος είναι η παροχή πληρφοριών και καθοδήγησης στους μαθητές ώστε να αναγνωρίσουν όλες τις δυνατότητες τους, ιδιαίτερα στο μεταβατικό στάδιο από την μέση εκπαίδευση στην ανώτερη εκπαίδευση και στα φοιτιτικά προγράμματα.

Ο ΚΣΕΣ ιδρύθηκε το 2015 και έχει αφοσιωθεί στην εξέλιξη του επαγγελματικού επιπέδου της συμβουλευτικής όσον αφορά την ανώτερη εκπαίδευση, στηρίζοντας τα μέλη του ώστε να καθοδηγούν με επιδεξιότητα τους μαθητές.

Scroll to Top